מרבית העסקים במגזר הערבי הינם עסקים מסורתיים הסובלים מתחרותיות גבוהה, הנובעת מחוסר של כשרונות של יזמות וחדשנות של היזמים עצמם. החדשנות היום היא קלי חשוב לפיתוח מוצרים חדשים העונים על התחרותיות בשוק. ובכך אנו נפעל ל :  

  • שיתופי פעולה עם יזמים מצליחים מהמגזר היהודי וישום הידע שלהם במיזמים שבמגזר הערבי.
  • הכשרה מקצועית ולימודי יזמות בבתי ספר.  
  • קורסי יזמות ושיתופי פעולה במסגרת אקדמית.
פיתוח היזמות והחדשנות: