האוכלוסייה הערבית נחשבת למובילה בשיעורי האבטלה במדינה. שיעור התרומה לתמ"ג הינו זניח ומגיע לכ- 10%.  על כן המועצה תפעל לזיהוי אזורי מוקדי האבטלה לצורך:

  • הקמת פארקי תעשייה אזוריים.
  • השגת איזורי עדיפות לאומי.
  • עידוד מפעלים להעתקה ו/או פתיחת מפעלים חדשים במגזר הערבי.
  • הגברת השתתפות האוכלוסייה הערבית בכוח העבודה ובמיוחד נשים.


הקמת פארקי תעשייה