מרבית היזמים נתקלים בבעיית מימון כבר בשלב הראשון של הרעיון. תחום הטכנולוגיה המתקדמת הולך וצובר תאוצה במגזר הערבי אך ולעומת זאת אין חשיפה לרעיונות/כישרונות/יכולות  השונים ומרביתם  נושרים כבר בשלבים הראשונים. על כן המועצה תפעל ל:

  • הקמת קרנות השקעה פרטיים
  • הקמת אקסיליריטורים
  • התחברות עם קרנות הון סיכון והצגת המיזמים השונים
  • ארגון כנסים עם משקיעים
  • הקמת מאגר רעיונות ומיזמים להשקעה.
  • בניית תוכניות השקעה והצגתה למשקיעים השונים
גיוס משקיעים