קיימת נוכחות דלה של בנקים במגזר הערבי. המערכת הבנקאית הקיימת מייחסת, ללא הצדקה, לאוכלוסייה הערבית, לרשויות המקומיות הערביות ולעסקים במגזר רמת סיכון גבוהה. מחקרים הראו כי התייחסות זו איננה מקצועית אשר לא מטיבה הן לבנקים עצמם ולעסקים שבמגזר. מרבית האשראי המוענק למגזר הערבי הינו אשראי צרכני. ועל כן, המועצה הכלכלית  שואפת לפתיחת שוק האשראי במגזר הערבי לתחרות  על ידי:

  • שינוי תפיסת המערכת הבנקאית הקיימת כלפי המגזר הערבי
  • הכנת מחקרים לעידוד בנקים בינלאומיים לפתיחת סניפים במגזר הערבי
  • הקמת בנק/קרן השקעות שתתמקד במגזר הערבי
  • הקמת סניף לבנקים זרים המתמחים ברשויות המקומיות
הנגשת האשראי לעסקים