המועצה מתמקדת במתן מענה לחסמים העיקריים שסובלת ממנה האוכלוסייה הערבית בארץ. הטיפול בחסמים הינו לפי סדר עדיפויות ובהתאם לצרכי האוכלוסייה הערבית. בחמשת השנים הבאות המועצה שמה לעצמה דגש לטפל בבעיות : האשראי הבנקאי, הידוק היחסים הכלכליים עם מדינות ערב, גיוס משקיעים זרים, הקמת פארקי תעשייה ותעסוקה, הקמת מאגר מיזמים פוטנציאליים להשקעה.